Steeds minder aangiftes bij winkeldiefstal

776

In twee jaar tijd, daalde het aantal aangiften van winkeldiefstal met 10 procent, terwijl de problemen niet verminderd zijn. Detailhandel Nederland heeft deze conclusie getrokken na bestudering van gegevens van het OM. 

Uit de cijfers is gebleken dat het aantal meldingen van winkeldiefstal wat wel bij de politie gerapporteerd werd, maar waar geen aangifte van werd gedaan, steeg van 12.455 in 2015 naar 12.499 in 2017. Hieruit is op te maken dat alleen het aantal aangiftes afneemt, maar de winkeldiefstalproblematiek niet.

Bert van Steeg van Detailhandel Nederland geeft aan dat winkeldiefstal nog steeds veel voor komt, maar dat de aangifte vaak achterwege wordt gelaten. Winkeliers vinden het teveel tijd kosten en ze horen vaak niets terug. Het aangifteproces moet volgens van Steeg beter. Detailhandel Nederland roept de politie op, om het aangifteproces van winkeldiefstal op zo kort mogelijke termijn eenvoudiger te maken en te verbeteren.

Bron: Detailhandel Nederland