Pensioenconvenant getekend door o.a. Pensioenfonds Detailhandel

175
Bestuursleden Cor Filippini en Henk van der Kolk

Gisteren werd in Den Haag het pensioenconvenant ondertekend door meer dan zeventig pensioenfondsen, de pensioenfederatie, de overheid, de vakbonden FNV en CNV en zes maatschappelijke organisaties.

Het doel van het convenant is dat pensioenfondsen hun financiële invloed gebruiken om bedrijven tot duurzame bedrijfsvorming te voeren, waarin recht wordt gedaan aan mens, dier, milieu en natuur. Met het ondertekenen hiervan, kunnen de fondsen, onder andere Pensioenfonds Detailhandel, eraan bijdragen dat beleggingen duurzaam zijn.