Onderzoek naar mening over beleggingsbeleid onder deelnemers

963

Vind je dat het Pensioenfonds Detailhandel nog duurzamer mag beleggen? Zelfs als dit een minder beleggingsrendement oplevert? Universiteit Maastricht deed onderzoek naar deze twee vragen onder deelnemers van het pensioenfonds. Wat blijkt? Deelnemers willen een groener en menselijker beleggingsbeleid, ook al heeft dit misschien consequenties voor hun opgebouwde pensioen. Er is een nieuw onderzoek gestart.

Wie namen deel aan de enquête?
In de zomer van 2018 kregen 49.552 deelnemers een e-mail met de vraag om mee te doen aan een grote online enquête. Ruim 10 procent van de gemailde deelnemers begon met het invullen van de vragenlijsten. Uiteindelijk leverde 5,1 procent een volledig ingevulde enquête in. Het grootste deel van deze groep is vrouw (61,5 procent) met een gemiddelde leeftijd van 46,4 jaar. Ruim een kwart van deze onderzoeksgroep (29,4 procent) heeft een universitaire studie gedaan. Gemiddeld verdienen de mensen uit de steekproef 2.868 euro netto per maand. De onderzoeksgroep is representatief voor de deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel.

Resultaten
1. 66,7 procent wil dat Pensioenfonds Detailhandel duurzamer belegt, 10,3 procent is daar tegen.

2. 75,6 procent vindt dat Pensioenfonds Detailhandel met bedrijven in gesprek moet gaan om hun activiteiten duurzamer te krijgen.

3. Meer dan 70 procent wil dat Pensioenfonds Detailhandel niet meer belegt in corrupte bedrijven of ondernemingen die slecht zijn voor het klimaat.

Minder dan 50 procent vindt het belangrijk om organisaties uit te sluiten die zich bezighouden met de productie van tabak of alcohol.

Meer duurzaamheidsdoelen?
In 2017 heeft Pensioenfonds Detailhandel zich verbonden aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf dat moment lag de focus op drie van deze doelen (Eerlijk werk/economische groei, Klimaatactie en Vrede, justitie en sterke publieke diensten). Het bestuur van het pensioenfonds wilde daar een vierde doel (Verantwoorde productie en consumptie) aan toevoegen. Ook dit plan is in de online enquête van Universiteit Maastricht onderzocht. Deelnemers kregen de vraag:

‘Wilt u dat Pensioenfonds Detailhandel een vierde duurzaam ontwikkelingsdoel toevoegt om op te focussen?’

Iets minder dan 70 procent van de respondenten heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat het vierde duurzaamheidsdoel wordt toegevoegd.

Advies van Universiteit Maastricht?
1. Voeg het vierde duurzaamheidsdoel toe als focus in het beleggingsbeleid en communiceer daarover actief naar de deelnemers en werkgevers.

2. Betrek deelnemers bij belangrijke onderwerpen. Er is een sterke wens om mee te denken en er is veel belangstelling van werknemers in de retail.

Vervolgstappen
Inmiddels heeft het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel het vierde duurzaamheidsdoel toegevoegd als belangrijk aandachtsgebied in het beleggingsbeleid. Daarnaast heeft Universiteit Maastricht de opdracht gegeven om dit jaar nog verder te gaan met onderzoek onder de deelnemers, zodat hun werkelijke risicobereidheid in kaart kan worden gebracht.