Onderzoek: doelgericht winkelen wordt steeds populairder

650

Online winkelen wordt steeds groter en doelgericht winkelen wordt populairder. Dat zijn twee conclusies naar aanleiding van het grootste koopstromenonderzoek ooit in Nederland, dat is uitgevoerd door I&O Research, BRO en Bureau Stedelijke Planning. Dít zijn de vijf belangrijkste inzichten over de afgelopen vijf jaar.

1. Grootste binnensteden gaan erop achteruit
Het aantal bezoekers in veel winkelgebieden is de laatste vijf jaar gehalveerd. Wel nam de gemiddelde besteding per bezoeker toe. Corona, terugloop van toeristen en het wegblijven van kantoorpersoneel hebben een extra negatief effect gehad op de terugloop van winkelgebieden. Vooral in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam is de laatste twee jaar een groot omzetverlies te zien. Middelgrote steden, zoals Leiden en Hilversum, wisten ten opzichte van 2018 juist meer omzet in recreatieve aankopen te realiseren.

2. Online winkelen zet door
De opmars van online winkelen zet gestaag door. Vorig jaar nam het aantal online aankopen in alle categorieën toe: van boodschappen tot mode. De pandemie droeg bij aan een versnelling. Vooral jongeren zeiden meer online te zijn gaan kopen.

3. Steeds meer doelgericht winkelen
Retailcentra of shoppingboulevards winnen het van de binnenstad. Consumenten zijn bereid verder te reizen voor een doelgericht aanbod, zoals bij woonwinkels en tuincentra. In deze sectoren stegen de fysieke bestedingen dan ook. Dat heeft tevens te maken met corona. Door de herwaardering van wonen, thuiswerken en het willen vermijden van drukke plekken hebben consumenten behoefte aan korter en doelgerichter winkelen.

4. Trend van lokaal winkelen zet niet door
Uit het onderzoek blijkt niet dat consumenten tussen 2016 en 2021 meer lokaal zijn gaan kopen. Wel zijn er grote lokale en sectorale verschillen. In Delft en Alphen aan den Rijn weet het lokale aanbod bijvoorbeeld meer bestedingen van eigen inwoners te creëren, maar over het algemeen neemt de oriëntatie op winkelgebieden in gemeenten af.

5. Horeca, ontspanning en woningen in plaats van winkels
Het aantal winkels nam de afgelopen vijf jaar met 9% af, het aantal horecagelegenheden met 7,6% toe. Volgens het onderzoek transformeren veel winkelgebieden compleet en krijgen ze soms een woon- of andere niet-publieke functie. Ontspanning en met name horeca blijken van toenemend belang voor het functioneren van winkelgebieden. Ruim een derde van het winkelend publiek maakt tijdens winkelbezoek ook gebruik van horeca. Dat betekent dus dat coronamaatregelen voor de horeca indirect effect hebben op de detailhandel.

Bron: fashionunited.nl