Nieuw in de retail? Welkom!

295

Welkom bij het Pensioenfonds Detailhandel en welkom bij Jij&Wij magazine. Het tijdschrift voor en door deelnemers van het Pensioenfonds Detailhandel. 

Elk jaar komt er weer een groot aantal nieuwe deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel bij. Omdat je in de detailhandel werkt, bouw je automatisch pensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel. Dit doet je werkgever door elke maand een percentage van je brutosalaris opzij te leggen. Op je salarisstrookje zie je hoeveel dat is. Ook de werkgever draagt bij aan deze maandelijkse pensioenpremie. Zo bouw je samen aan een inkomen voor later.

Voor jou
Pensioenfonds Detailhandel zit niet in een ivoren toren of een deftig spiegelpaleis, maar
is een nuchtere organisatie die er is voor jou en jouw pensioen. In dit artikel leggen we je uit wat wij precies doen, voor jou.

Kracht van het collectief
Inmiddels zijn ruim 31.000 werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds Detailhandel. Net als circa 286.000 werknemers. Daarmee beschikt het pensioenfonds over een vermogen van 21 miljard euro en is het één van de 5 grootste pensioenfondsen van Nederland. Om pensioenen in de toekomst (en over meerdere generaties) uit te kunnen betalen, wordt deze duizelingwekkende som geld in onder andere aandelen belegd. Het uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk risico en een zo hoog mogelijk rendement (opbrengst).

Wat is pensioen (eigenlijk?)
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en wordt aan de cao-tafel geregeld tussen werkgevers en werknemers.

Pensioen bestaat uit drie onderdelen:
1. Het bedrag dat je van de overheid krijgt voor elk jaar dat je vanaf je vijftiende levensjaar in Nederland woont: Dat noemen we aow.
2. De premie die je verplicht via een bedrijfstakpensioenfonds afdraagt (samen met je werkgever): Dat noemen we ouderdomspensioen.
3. Eventueel het bedrag dat je individueel spaart via een bank of verzekeraar: Dat noemen we aanvullend pensioen.

Wie doet wat bij het pensioenfonds? 
Anders dan weleens wordt gedacht, is het Pensioenfonds Detailhandel een kleine organisatie met een beperkt aantal mensen op de loonlijst. Zij werken in Utrecht, op het zogeheten ‘bestuursbureau’. Daar worden de dagelijkse zaken georganiseerd. Bijvoorbeeld het aansturen van de administratie (uitbesteed aan TKP in Groningen) en de professionele partijen die namens het pensioenfonds het vermogen beleggen.

Bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel 
Het bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit
bestuursleden. Zij komen van werkgevers (brancheorganisaties) en van werknemers
(vakbonden). Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds en legt verantwoordelijkheid af aan de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit zijn overheidsinstanties die onder meer de financiële gezondheid van pensioenfondsen bewaken. De Raad van Toezicht én het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds
Detailhandel zorgen voor een extra slot op de deur.

Pensioen zo persoonlijk mogelijk maken 
Voor de meeste medewerkers in de detailhandel geldt dat ze hun pensioen net zo interessant vinden als de dagprijs van een geit in IJsland. Niet dus. Aan de ene kant komt dit omdat het pensioen voor de meeste werknemers nog zover weg is. Aan de andere kant
ligt het aan de manier waarop er meestal over pensioenen wordt gesproken. Afstandelijk en saai.

Het Pensioenfonds Detailhandel wil je daarom zo persoonlijk mogelijk over je pensioen informeren. Dat doen we op 3 manieren:
1. Jij&Wij Magazine;
2. Website;
3. Mails, brieven & het jaarlijkse pensioenoverzicht.

Jij&Wij Magazine
Jij&Wij magazine verschijnt 3 keer per jaar en wordt gemaakt met een redactieteam van winkelmedewerkers. In het tijdschrift staan interviews, reportages, analyses, columns en
artikelen over onderwerpen die uit het leven zijn gegrepen en van invloed (kunnen) zijn op je pensioen. Daarnaast bericht de redactie over ontwikkelingen binnen de detailhandel en het pensioenfonds.

Wil jij ook meedenken met de redactie?
Mail dan naar:
jc@pensioenfondsdetailhandel.nl.

Website: praktische vraagbaak 
Op de site van het Pensioenfonds Detailhandel worden de belangrijkste vragen van deelnemers behandeld en ben je in maximaal drie klikken verwijderd van de antwoorden.
Iedere deelnemer heeft een eigen gedeelte op de website van het Pensioenfonds Detailhandel. Deze vind je op ‘Mijn Omgeving’. Op die plek staan je persoonlijke documenten en correspondentie. Vanwege veiligheids- en privacy-redenen kun je daar alleen inloggen met je DigiD.
www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Mails en brieven 
Het Pensioenfonds Detailhandel wil haar communicatie zoveel mogelijk digitaliseren. Dit doen we door de correspondentie voor je klaar te zetten op ‘Mijn Omgeving’. Daar log je in met je DigiD. Via een notificatiemail weet je of je nieuwe mail hebt. Deelnemers die graag papieren post blijven ontvangen kunnen dat op de website van het Pensioenfonds Detailhandel aangeven.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO)
Elk jaar ontvang je van het Pensioenfonds Detailhandel een overzicht met daarin de belangrijkste feiten & cijfers van jouw pensioen. Waaronder het tot dan toe opgebouwde
pensioenbedrag. Dit is het bedrag waar je recht op hebt bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.