Pensioenweetje: Hieruit bestaat pensioen

245

Pensioen bestaat uit drie delen namelijk uit aow, ouderdomspensioen en een deel dat je kunt sparen bij een bank of verzekeraar. Laatstgenoemde deel moet je zelf regelen. Het eerstgenoemde deel ontvang je van de overheid (voor ieder jaar dat je vanaf je vijftiende in Nederland woont) en gaat vanaf januari 2019 in op de dag dat je 66,4 jaar wordt. Het tweede deel bouw je verplicht op via de werkgever bij Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf je twintigste draag je iedere maand pensioenpremie af.