Het verhaal achter de cijfers

263

Deze zomer wordt het jaarverslag 2018 van Pensioenfonds Detailhandel gepubliceerd. Dit is het verhaal achter de cijfers van Pensioenfonds Detailhandel…

Pensioenfonds Detailhandel telt ruim 310.000 deelnemers, 31.000 werkgevers en 115.000 gepensioneerden.

De omvang van het jaarlijkse premiebedrag – betaald door werkgevers en werknemers – is 682 miljoen euro.

De gemiddelde leeftijd van een gepensioneerde bij Pensioenfonds Detailhandel is 73 jaar.

Voor het vierde jaar op rij werden de kosten per deelnemer in 2018 omlaag gebracht met ruim 13 procent, van 75 naar 65 euro. In 2014 bedroegen de kosten per deelnemer nog 95 euro.

Eind december 2018 behaalde Pensioenfonds Detailhandel een beleidsdekkingsgraad van 110,6 procent. Als een van de weinige pensioenfondsen wist het hierdoor de pensioenen te verhogen met 0,1 procent. Deze ‘gedeeltelijke indexatie’ mag worden doorgevoerd bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger.