Het coronavirus en jouw pensioen

478

De coronacrisis roept veel vragen op. In deze veelgestelde vragenlijst beantwoorden we ze graag. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Pensioendesk.

Is mijn opgebouwde pensioen in gevaar door de coronacrisis?
Door de daling op de aandelenmarkt zijn onze beleggingen minder waard. Toch is dat geen reden tot zorg, omdat we de pensioenen voor de lange termijn beleggen. Flinke dalingen komen vaker voor en de beurzen hebben zich in het verleden altijd hersteld.

Ik ontvang al pensioen van Pensioenfonds Detailhandel. Moet ik mij zorgen maken?
Nee. Als u al pensioen van ons ontvangt, verandert er niets voor u. De pensioenuitkeringen lopen door en worden op dezelfde datum overgemaakt als normaal.

Wat voor maatregelen heeft Pensioenfonds Detailhandel genomen rondom de coronacrisis?
We hebben een crisisorganisatie opgezet die bestaat uit verschillende teams. Elk team heeft een eigen focusgebied. Door de ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen we bijsturen waar nodig. Voor werkgevers hebben we een speciaal coronaloket ingericht.

Wat gebeurt er als er veel winkels failliet gaan? Ontvangt het pensioenfonds dan nog voldoende premie?
Bij faillissementen verwachten we voor de eerste jaarpremie gedekt te zijn door het UWV. Daarnaast heeft het pensioenfonds reserves. Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar wij voorzien op dit moment geen problemen. 

Heeft deze crisis impact op het pensioenakkoord?
Op welke manier de huidige financiële situatie van invloed zal zijn op het pensioenakkoord is nog onduidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen en bereiden ons zo goed mogelijk voor op verschillende scenario’s. 

Ik ben werkgever. Door de coronacrisis kan ik de pensioenpremie niet (helemaal) betalen. Wat nu?
Wij komen u graag tegemoet door een betalingsregeling met u te treffen. Neem hiervoor contact op met de Coronaloket van Pensioenfonds Detailhandel.

Bekijk ook het interview met Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel.