Groei vrijwillige bedrijfsaansluitingen bij Pensioenfonds Detailhandel

613

Het aantal werkgevers dat zich vrijwillig aansloot bij Pensioenfonds Detailhandel is verdrievoudigd. In 2016 sloten 24 werkgevers zich vrijwillig aan. Afgelopen jaar waren dat er 70. Uit navraag onder de nieuw aangesloten bedrijven blijkt de aantrekkelijke pensioenregeling de voornaamste reden voor de overstap. Voorzitter Henk van der Kolk: “Door de intrede van een platform-economie, zien we een verbreding van de branche. Met de opkomst van webshops vervaagt de term detailhandel en worden we ook steeds meer een fonds voor internet-ondernemingen”.

Pensioenfonds Detailhandel groeide naar ruim 1 miljoen deelnemers door de aansluiting van de bedrijfstakfondsen Dranken, Textiel, Schoenmakerij, Schoenen en Lederwaar. Wonen bouwt sinds 2018 op bij Pensioenfonds Detailhandel.

Lees ook: ‘Trends in de Detailhandel en betekenis voor de factor arbeid’