Duurzaamheidsbeleid: geen slogan op de muur, maar zaak van het hart

581

Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de ondernemingen waarin ze belegt om goed te zijn voor het milieu, de maatschappij en de mensen die ervoor werken. Wanneer het pensioenfonds vindt dat ondernemingen een beter beleid kunnen voeren op dat gebied, dan worden ze daartoe aangespoord. Hoe?

1. In gesprek gaan

Dat kan op diverse niveaus. Van gesprekken op directieniveau tot het uitbrengen van een wereldwijde stem op aandeelhoudersvergaderingen. Dit gebeurt samen met BMO GAM. Deze organisatie bundelt de stemrechten van meerdere beleggers om zo nog meer invloed te kunnen hebben op die ondernemingen.

Wat dat oplevert?
Alleen in 2018 zijn binnen de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Detailhandel 487 ondernemingen aangesproken. Dat heeft 150 keer resultaat opgeleverd. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille is met 211 ondernemingen de dialoog gezocht, wat in 87 gevallen tot positieve verandering heeft geleid.

2. Focus

Om nog meer positieve impact te organiseren — en het verhaal van Pensioenfonds Detailhandel herkenbaar te houden — heeft het pensioenfonds zich in 2017 verbonden aan alle 17 VN Sustainable Development Goals (SDG) met een focus op 4 SDG-goals:

SDG 8

 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • Milieugevaren in toeleveringsketen;
 • Arbeidsnormen;
 • Verantwoordelijkheid voor de consument;
 • Sociale toeleveringsketen;
 • Groene omzet en CO2;

SDG 12

 • Biodiversiteit;
 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • Milieugevaren in toeleveringsketen;
 • Bedrijven aanmoedigen duurzaam te werken enerover te rapporteren;
 • Groene omzet en CO2.

SDG 13

 • Klimaatverandering;
 • Milieugevaren in toeleveringsketen;
 • Sociale aspecten in toeleveringsketen;
 • Groene omzet, CO2 en voorraden fossielebrandstof.

SDG 16

 • Arbeidsnormen;
 • Mensenrechten;
 • Sociale aspecten toeleveringsketen;
 • Anti-corruptie;
 • Fiscale transparantie;
 • Vermindering illegale wapenstromen;
 • Bevorderen van de lokale en internationalerechtsorde.

3. Wat vinden de deelnemers?

In 2017 heeft Universiteit Maastricht het beleggingsbeleid getoetst en aan deelnemers gevraagd wat hun bereidheid is om duurzaam te beleggen. Zelfs met een negatief effect op het rendement van de beleggingen, willen deelnemers nóg steeds dat pensioenfonds duurzaam blijft beleggen. Universiteit Maastricht gaat dit jaar verder met het onderzoek, zodat de werkelijke risicobereidheid van deelnemers in kaart kan worden gebracht.

4. Duurzame integratie in het gehele beleggingsbeleid

Pensioenfonds Detailhandel vindt dat er pas echt positieve impact ontstaat als het ESG-beleid volledig wordt geïntegreerd in de beleggingsportefeuille. Een enorme uitdaging. Zeker als je op de manier belegt zoals Pensioenfonds Detailhandel dat doet in publieke marktindices. Dan krijg je te maken met het probleem waar veel indexbeleggers mee worstelen: passief beleggen in de indices is vaak lastig te combineren met duurzaam beleggen, omdat de indices alle bedrijven volgen, ook relatief vuile of ‘asociale’ ondernemingen. Zo is Pensioenfonds Detailhandel uiteindelijk uitgekomen op het idee voor een eigen duurzaamheidsindex.

5. Uniek: een eigen duurzaamheidsindex

Er is nu 5,8 miljard van het vermogen in belegd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het totale vermogen van 25 miljard euro op deze wijze wordt belegd. De nieuwe index is ontwikkeld door FTSE Russell en wordt beheerd door BlackRock, de vaste beheerder van de beleggingen van het fonds. Pensioenfonds Detailhandel verankert zo de SDG’s in het gehele beleid, waardoor het geen slogan op de muur blijft, maar een zaak is van het hart.