Het is uniek dat deelnemers een stem hebben in het beleggingsbeleid

1400

Pensioenfonds Detailhandel wil met haar beleggingsbeleid bijdragen aan een eerlijke en gezonde wereld. Zo wordt er alleen belegd in organisaties die zich verantwoordelijk opstellen ten aanzien van milieu, maatschappij en medewerkers. Maar wat vindt de achterban eigenlijk van de duurzame keuzes die het pensioenfonds maakt? Om hier zicht op te krijgen, vond er afgelopen zomer een deelnemersonderzoek plaats.

Interview met Henk Groot, hoofd Beleggingen bij Pensioenfonds Detailhandel.

Wie hebben er meegedaan aan het onderzoek? 
“De enquête is naar 50.000 deelnemers van het pensioenfonds gestuurd. Zo’n vijf procent heeft de vragenlijst ingevuld. Deze groep bestaat uit mensen met uiteenlopende leeftijden en opleidingsniveaus die werkzaam zijn in verschillende branches binnen de detailhandel. Kortom, een goede afspiegeling van onze achterban.”

Wat was de aanleiding voor de enquete? 
“We willen weten of onze deelnemers zich kunnen vinden in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Om dat te bewerkstelligen, is het belangrijk dat de thema’s waar wij ons op richten, leven bij de achterban.”

En die thema’s zijn?
“Ons huidige beleggingsbeleid richt zich op drie Sustainable Development Goals (SDG’s), namelijk: ‘waardig werk en economische groei’, ‘klimaatactie’ en ‘vrede, justitie en sterke diensten’. Om deze doelen te realiseren, toetsen we de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven waarin we beleggen en sturen we bij indien nodig. Daarnaast zijn we aanwezig op aandeelhoudersvergaderingen zodat we mee kunnen stemmen over beslissingen.”

Terug naar het onderzoek, wat zijn de resultaten?
“Uit de enquête blijkt dat onze deelnemers achter het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds staan. Zélfs als het zou betekenen dat er wordt ingeleverd op rendement. We hebben met de enquête overigens niet alleen gepeild wat ze van ons huidige beleid vinden, maar ook gevraagd om mee te denken over duurzame vervolgstappen.”

Vertel
In het onderzoek hebben we gevraagd hoe men denkt over het toevoegen van een vierde Sustainable Development Goal: ‘duurzame productie en consumptie’. Het bestuur heeft in hetzelfde onderzoek aangegeven dat als de meerderheid voor is, dit duurzame ontwikkelingsdoel onderdeel zal worden van het beleid. Het merendeel van de ondervraagden was positief, dus deze SGD komt erbij. Dat onze deelnemers een stem hebben in het beleggingsbeleid is uniek; zover wij kunnen nagaan zijn we tot nu toe het enige pensioenfonds die dit doet.”

Wordt het beleid op meer punten aangepast naar aanleiding van de enquete?
“Het bestuur van het pensioenfonds gaat de resultaten gebruiken om het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid verder aan te scherpen en nog meer te integreren in de dagelijkse beleggingsportefeuille. Het streven is dat er maximale aandacht komt voor de vier SGD’s.”